Nicorette Freshmint 4 mg

Nicorette Freshmint 4 mg

Varenummer: 016611

Pakning: 210 stk. (blister)

31495

1.50 kr/styk

Nicorette Freshmint tyggegummi er et håndkøbslægemiddel der anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Midlet virker ved at mindske nikotintrang og abstinenssymptomerne ved rygeophør og rygereduktion.

Virksomt indholdsstof:
Nicotin.

Anvendelse:
Nicorette tyggegummi fås i to styrker: 2 mg og 4 mg.
Den anbefalede daglige dosis afhænger af personens rygeafhængighed.
Man skal anvende 2 mg tyggegummi hvis man er ryger med lav til moderat nicotin-afhængighed (ryger mindre end 20 cigaretter/dag)
Man skal anvende 4 mg tyggegummi hvis man er ryger med moderat til stærk nicotin-afhængighed (ryger mere end 20 cigaretter/dag) eller hvis man ikke kan stoppe med 2 mg. tyggegummi.

Man kan bruge Nicorette tyggegummi 2 mg alene eller i kombination med Nicorette depotplastre.

Dosering:
Voksne: 1 stk. tyggegummi ved rygetrang, dog højst 24 stykker i døgnet (i de fleste tilfælde er 8-12 stykker tyggegummi om dagen nok, uanset hvilken styrke man bruger).
Læs om korrekt tyggeteknik i brugsvejledningen som forefindes i pakningen.

Forbruget nedsættes langsomt efter 3 måneder. Behandlingstiden er normalt højst 12 måneder.

Nicorette tyggegummi må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Graviditet og amning:
Bør kun anvendes efter aftale med lægen af gravide og ammende.

Mulige bivirkninger:
Meget almindelige (>10%):
Hovedpine, mavesmerter, halsbrand, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke og søvnforstyrrelser, hikke, ømhed og irritation i mund og hals, smerter i tyggemusklen.
Almindelige (1-10%):
Svimmelhed, hoste, opkastning, øget mængde spyt, søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%):
Hjertebanken, hududslæt og nældefeber.
Sjældne (0,01-0,1%):
Pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks hævelser i ansigtet, munden eller halsen.
Meget sjældne (<0,01%):
Hurtig og meget uregelmæssig puls.

Det medicinske tyggegummi kan sidde fast, og i sjældne tilfælde ødelægge tandproteser.

Overdosering ses sjældent, men forekommer oftest ved samtidig rygning. Hvis der optræder symptomer på overdosering i form af utilpashed, mathed, kvalme og opkastning, hjertebanken, øget svedtendens, øget spytdannelse, hovedpine, svimmelhed eller diarré, holdes der pause med midlet. Symptomerne på overdosering kan dog være vanskelige at skelne fra selve abstinenssymptomerne efter rygeophør.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler
Nicorette kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan
påvirke virkningen af Nicorette.

OBS!
Nicorette skal anvendes med forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, ved nedsat nyre- og leverfunktion, ved sukkersyge, mavesår og overaktiv skjordbruskkirtel og binyre.

Man bør ikke ryge under behandlingen.
Tyggegummiet kan klæbe til tandproteser og i sjældne tilfælde beskadige den.

Indholdsstoffer Nicorette Freshmint:
Aktivt indholdsstof: Nicotin.
Øvrige indholdsstoffer: Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), akaciegummi (E414), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903), quinolingult (E104).

Du bør altid læse oplysningerne i indlægsseddelen eller på emballagen.
Søg evt. indlægssedlen her: https://Xnet.dkma.dk/indlaegsseddel.

Uddybende information

Dette er håndkøbsmedicin. Du skal være over 18 år for at købe dette produkt. Husk at læse indlægssedlen.

Nicorette®

McNeil

Aktive stoffer:

Nicotin

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Anvendelse:

Nicorette® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Virkning:

Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.

Dosering:

Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator.

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

Mundhulespray

1-2 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over nogle uger.

Resoribletter

Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.

Sugetabletter

 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk. Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.


Tyggegummi

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.


Nicorette® Invisi, depotplaster

 • Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.
 • Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger.
  • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 4 pust i timen. Den anbefalede behandlingsvarighed er 8 uger. Herefter aftrappes behandlingen over nogle uger. Behandlingstiden over 6 måneder anbefales ikke.


Inhalator

 • Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter.
 • Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.


Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Normalt anvendes enten:

 • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
  Eller
 • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

Graviditet:

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med brug af Nicorette® til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør du undgå plastre, fordi de konstant afgiver nicotin. Anvendes efter aftale med lægen.

Amning:

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

Bør ikke anvendes:

Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler:

 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Mulig øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.

Bloddonor:

Må tappes.

Lægemiddelformer:

Nicorette® QuickMist, mundhulespray, opløsning. 1 pust indeholder 1 mg nicotin.

Nicorette® Microtab Classic, sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg nicotin (som β-cyclodextrinkompleks).
Nicorette® Cooldrops, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicorette® Classic, tyggegummi. 1 tygegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Freshmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Fruitmint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Whitemint, tyggegummi. 1 tyggegummi indeholder 2 mg nicotin (kompleksbundet til resin).
Nicorette® Invisi, depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 10 mg, 15 mg og 25 mg nicotin i løbet af 16 timer.
Næsespray 500 mikrogram/dosis. 1 pust indeholder 0,5 mg nicotin.
Inhalator 10 mg. 1 inhalator indeholder 10 mg nicotin (heraf afgives ca. 5 mg) (1 sug svarer til ca. 13 mikrogram nicotin).

Trafiktype:

Ingen advarsel.

Bivirkninger:

Rygestop kan i sig selv give en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og forstoppelse.

 • Udvikling af tolerans. 
 • Nicotin virker lokalirriterende og udløser oftest mild og forbigående irritation i mund, svælg, næse eller hud afhængig af, hvilken type lægemiddel, man anvender.
 • Overdosering ses sjældent, men forekommer oftest ved samtidig rygning. Hvis der optræder symptomer på overdosering i form af utilpashed, mathed, kvalme og opkastning, hjertebanken, øget svedtendens, øget spytdannelse, hovedpine, svimmelhed eller diarré, holdes der pause med midlet. Symptomerne på overdosering kan dog være vanskelige at skelne fra selve abstinenssymptomerne efter rygeophør.
Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.