Servicemål for Herning Løve Apotek

Herning Løve Apotek, Dæmningens Apotek og Kibæk Apoteksudsalg er alle akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. Herved lever vi op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Hvert 3. år gennemgår apoteket og vore ovenstående enheder en reakkreditering for at sikre, at vi lever op til gældende krav. Vores nuværende akkrediteringsstatus er gældende til 23.11.2019. 

Find flere oplysninger om akkreditering her. På apoteket.dk kan du desuden finde vore servicemål samt opfyldelsen heraf.