Servicemål for Thisted Svane Apotek

Ventetid:
På dagsbasis skal den gennemsnitlige ventetid være under 3 minutter og højst 2% af kunderne må vente mere end 10 minutter.

Fejludleveringer
0,02% pr. år svarende til 2 fejl pr. 10000 ekspederede recepter.
Dosiskunder: højst 2 fejl pr. år
Produktionsdyr: højst 0,01 % i forhold til antal ordinationer

Faglig rådgivning:
Mindst 80 % af kunderne inviteres til dialog
Mindst 60 % af dosiskunderne inviteres til dialog

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder:
På forsendelsessedlen er påført forskellige emner, som kunden normalt har brug for at få at vide. Kunden opfordres til at ringe til apoteket ved tvivl eller spørgsmål.
Kunder, der får nyt medicin på nyt dosiskort får speciel vejledning.

Leveringsgrad
Enkeltpersoner: mindst 98% på lager samme dag (Alle apoteksforbeholdte lægemidler)
Medicin til produktionsdyr: Mindst 98% leveres næste dag 
(procenterne er gennemsnit for ugen)

Handicapbetjening
Fysisk tilgængelighed for handicappede:
Apoteket har mulighed for fysisk adgang i form af rampe og automatisk oplukkelige døre

Andre servicetiltag for handicappede:
Det er medarbejderes og apotekers opgave gennem opmærksomhed og hjælpsomhed at give handicappede en betjening på lige fod med ikke handicappede.