Del artikel Del på Facebook Del på LinkedIn
Sund viden fra apoteket

Følgevirkninger ved sygdom og medicin

At være syg er hårdt. Både fysisk og psykisk. For oveni de fysiske gener medfører sygdom ofte generelle udfordringer som bekymringer, nedtrykthed og søvnbesvær. Det er altid en fordel at kende risikoen for eventuelle følgevirkninger ved sygdom – og også ved medicin. For så bliver generne nemmere at håndtere og frem for alt: Du kan få en god snak med lægen, eller andet sundhedspersonale, om muligheder for at behandle følgevirkningerne.
Noget så harmløst som en almindelig forkølelse kan lynhurtigt betyde flere uger med tør hoste og en uges tid med træthed, uoplagthed, dårligt humør og dårlig søvn. Når du så skifter forkølelsen ud med alvorlig sygdom, eller en kronisk, medicinkrævende diagnose, så bliver risikoen for følgevirkninger for alvor reel. At fysiske sygdomme kan udløse psykologisk stress, er logisk. Men er mekanismen den samme den anden vej?

Sådan kan stress give fysiske sygdomme

Studier til at påvise eventuel sammenhæng mellem stress og fysisk sygdom ville kræve, at man bevidst udsatte nogle testpersoner for stress, og det er uetisk. Derfor er der ikke dokumenteret forskning. Men man ved, at hormoner er følsomme over for stress. Man ved, at stresshormoner påvirker hjertet, blodårerne og immunsystemet. Man ved, at 50-80% af dem, der får en alvorlig depressionstilstand, i løbet af det seneste halve år har oplevet stress. Og man ved, at stress påvirker følelser og adfærd, så man fx er mindre fysisk aktiv, øger eventuel afhængighed, spiser mere/mindre/dårligere og sover mindre. Så der er ingen tvivl om, at stress kan give følgevirkninger. 

Bivirkninger og senfølger

Følgevirkninger ved sygdom og medicin kan være både bivirkninger og senfølger. Bivirkninger opstår i forbindelse med selve sygdommen. Senfølger er de gener, der kan opstå efter behandlingen – enten i umiddelbar forlængelse eller op til måneder og år senere. Nogle bivirkninger og senfølger knytter sig direkte til sygdommen, og andre er af mere generel karakter. 

Lægemiddel-bivirkninger

Alle lægemidler har virkninger og bivirkninger. Bivirkninger dækker over følgevirkninger, der kan komme ved både normal brug af lægemidlet og ved fejl – fx fordi lægemidlet bliver misbrugt eller brugt forkert (for lidt, for meget, anderledes end beskrevet i indlægssedlen). 

Nogle bivirkninger er ”godkendte”

Alle lægemidler skal gennem en meget grundig godkendelsesproces, der både dokumenterer virkninger og bivirkninger. De kendte bivirkninger kalder man type-A-bivirkninger, som skyldes farmakologiske og forudsigelige reaktioner. På indlægssedlen kan du se, hvilke bivirkninger der er hyppigst, og hvor stor risikoen for hver enkelt af dem er. Der er lovkrav om bivirkningsinformation. Før godkendelse af et lægemiddel bliver risikoen for bivirkninger altid afvejet over for de forventede virkninger, og alle lægemidlers sikkerhed bliver overvåget. 

KILDER
Cancer.dk
Sst.dk
Sundhed.dk
Pro.medicin.dk
Helbredsprofilen.dk
Laegemiddelstyrelsen.dk