Del artikel Del på Facebook Del på LinkedIn
Sund viden fra apoteket

Har du svært ved at holde balancen?

Balancen er vigtig. Du bruger den hele tiden, når du går, står, løber og i det hele taget koordinerer din krops bevægelser i det daglige. Derfor går det hårdt ud over livskvaliteten, hvis du døjer med svimmelhed. Her får du nyttig viden om balancen og fakta om både harmløse og mere alvorlige årsager til svimmelhed.
Alle mennesker har prøvet følelsen af svimmelhed. Det kan være alt fra følelsen af at være en smule diffus og ør i hovedet til følelsen af, at hele verden drejer rundt, så man ikke kan holde sig på benene. Forklaringer som: Jeg har nok drukket for lidt væske, min saltbalance er nok forstyrret, det er garanteret på grund af min spændte nakke, jeg rejste mig vist for hurtigt, det var en vild karruseltur og jeg kan da godt mærke den drink, kender de fleste. Der kan være mange godartede årsager til, at du bliver svimmel, og svimmelhed er et fænomen, som kommer hyppigere i takt med alderen. Men du skal altid være opmærksom, og prøve på at identificere årsagen. 

Øresten er en hyppig årsag

Mange årsager til svimmelhed skal findes i øret. Det gælder også øresten, som måske er den allermest almindelige. Årsagen er små løse krystaller – otolitter – af calcium, der bevæger sig rundt i det indre øre i takt med, at du bevæger hovedet. Fx når du vender dig i sengen, rejser dig op, bukker dig ned, bøjer hovedet bagover eller udfører andre bevægelser, som får de små krystaller til at trille rundt i ørets buegange, så de påvirker ligevægtssansen. Typisk varer svimmelheden i 10-30 sekunder, til krystallerne igen er i ro. Man kalder det positionsbetinget svimmelhed, fordi problemet hænger sammen med hovedets position. 

De tre buer i det indre øre kalder man balanceorganet. Inde i buegangene er der væske og nogle sanseceller, der registrerer dit hoveds bevægelser, og sender besked til hjernen. En hårfin mekanisme, der bliver forstyrret, hvis øresten hvirvler rundt i buegangene i det ene øre. For når tyngdekraften får en øresten til at lande på en buegang, trykker den på øregangens væske og sanseceller, som sender fejlbesked til hjernen om, at dit hoved er i bevægelse. Dit andet øre sender korrekt besked om, at dit hoved er i ro. De to modstridende beskeder udløser svimmelhed. 

Løsningen på ørestenssvimmelhed er at få ørestenene rystet ud af øret. Men allerførst skal du tale med din læge for at udelukke andre, og mere alvorlige, lidelser. Lægen kan teste dig ved at manipulere med din hovedstilling og samtidig holde øje med dine øjenbevægelser. Hvis diagnosen er øresten, kan lægen udføre (eller instruere dig i) nogle øvelser. Læs fx om Epleys manøvre på sundhed.dk. Hvis disse øvelser ikke løser problemet, kan du blive henvist til behandling på hospitalet i en særlig stol (TRV-stol), der roterer på en bestemt måde. 

Virus i balancenerven

Fra det indre øre går der en nerve op til hjernen. Hvis den nerve bliver betændt, kan du i løbet af blot et par timer blive tiltagende svimmel, så du til sidst har det som om, du snurrer rundt i en karrusel. Svimmelheden bliver voldsommere, når du bevæger hovedet. Oveni svimmelheden kan du få kvalme og kaste op. Hørelsen bliver ikke påvirket, og det påvirker heller ikke din evne til at koordinere kroppens bevægelser. Men i nogle tilfælde kan der godt komme lidt synsforstyrrelser. Problemet forsvinder af sig selv. Som regel i løbet af nogle dage eller uger, men svimmelheden kan også vare i nogle måneder. 

Årsagen til betændelse i balancenerven kan være en virus eller en luftvejsinfektion. Børn kan få det i kølvandet på en helt traditionel forkølelse. Men i de fleste tilfælde er betændelse i en balancenerve udløst af herpesvirus type 1 – dvs. den type, der kan give forkølelsessår, og som 80% af den voksne danske befolkning har i kroppen. 

Du kan ikke forebygge betændelse i balancenerven, og der er ikke nogen medicin, der kan kurere det. Kvalmen kan lindres med medicin mod transportsyge, og du kan evt. tale med lægen om, hvorvidt behandling med binyrebarkhormon kan være relevant. De fleste reagerer på svimmelhed ved at holde sig i ro, men det er bedst at være fysisk aktiv – naturligvis uden at udfordre så meget, at du falder. Du kan også med fordel lave nogle øvelser mod svimmelhed. 

Menières sygdom

Også Meniéres sygdom skyldes problemer i det indre øre. Årsagen til sygdommen kender man ikke. Man mener, det evt. kan hænge sammen med stress, arvelighed og måske for meget væske i ørets buegange. Sygdommen udmønter sig ved problemer med at regulere trykket i øret. Det rammer som regel kun det ene øre, og symptomerne er:
 • Svimmelhed (lange anfald på mindst 20 minutter og helt op et 24 timers varighed)
 • Tinnitus (dvs. susen, brummen og/eller hyletoner i øret)
 • Nedsat hørelse
 • Følelse af, at det trykker (gør ondt) i øret
 • Andre symptomer kan være lydfølsomhed, koncentrationsproblemer, kvalme og nedsat hukommelsesevne.
Hos nogle begynder et anfald med tinnitus og høreforstyrrelser. Hos andre er første symptom svimmelhed. Anfaldene kan komme flere gange om ugen, eller måske kun en enkelt gang om året. Hvis du har oplevet flere anfald, der matcher symptomerne, så er det absolut relevant at blive grundigt undersøgt. Via høreprøver, balanceprøver, og måske scanning af hjernen, kan man udelukke andre sygdomme. Der er ikke nogen behandling af Menières sygdom ud over at holde sig i ro under anfaldene og lindre kvalmen med medicin. Heldigvis plejer sygdommen at ”klinge af”, men det kan tage flere år, før den forsvinder. 

Hjerte-kar-problemer kan gøre dig svimmel

Lavt blodtryk i stående stilling giver akut svimmelhed. Helt konkret sker der det, at blodtrykket falder drastisk, når du rejser dig efter at have siddet eller ligget. Det kan udtrykke sig ved svimmelhed, synsforstyrrelser og evt. besvimelse. Problemet er mest udbredt blandt ældre mennesker, men uanset alder, skal du tale med lægen, så årsagen kan blive identificeret. Det kan skyldes noget så enkelt som mangel på væske, hedebølge, fysisk kraftanstrengelse og længere tids sengekrævende sygdom. Men årsagen kan fx også være bivirkninger ved medicin, blodmangel eller en hjertesygdom. 

Forstyrrelse i hjerterytmen kan også udløse svimmelhed. Hjerterytmeforstyrrelse betyder, at hjertet slår for hurtigt eller for langsomt. Når hjertet står hurtigt (føles som hjertebanken), kan du blive svimmel, og ultimativt kan det give hjertestop. Det modsatte – dvs. langsom hjerterytme – gør dig også svimmel, og det kan på sigt udløse hjertesvigt. Derfor er det vigtigt at finde årsagen, som kan spænde fra stress og chok til medicinbivirkninger, lungesygdomme, forhøjet blodtryk, forkalkning i kranspulsåren og blodprop i hjertet. 

Info

Svimmelhed og diabetes
Personer, der har haft diabetes i en årrække, har risiko for at få følgesygdomme. En af de udbredte følgesygdomme er, at de små blodkar i kroppen bliver ødelagt. Blodkarrene transporterer ilt rundt i kroppen, så når blodkarrenes funktion bliver dårligere, bliver iltforsyningen til nervecellerne det også. Hvis det går ud over de nerver, der regulerer blodtrykket, kan blodtrykket blive forhøjet om natten og for lavt om dagen. Lavt blodtryk øger risikoen for, at du bliver svimmel, når du rejser dig. To tip: 
 • Sørg for at holde din diabetes velreguleret, så dit blodsukker er så stabilt som muligt, for det forebygger følgesygdomme
 • Kontakt lægen, hvis du pludselig føler dig mere svimmel, end du plejer, for måske skal din behandling justeres
Svimmelhed og psyke
Vores psyke har helt grundlæggende stor betydning for vores velbefindende og livskvalitet. Også i relation til svimmelhed. Psykisk betinget svimmelhed er meget udbredt. Fx hvis du har stress, angst, lider af panikanfald eller har diffus ængstelse, anspændthed og uro i kroppen. Det kan give svimmelhed, som tit er ledsaget af symptomer som åndenød, kvalme og snurren i fingrene. Hvis du oplever den slags symptomer, og samtidig har en følelse af at mistrives, så kan du have gavn af en god snak med din læge. 

Fakta

Svimmelhed og lillehjernen
Det er lillehjernen, der modtager dit centralnervesystems informationer fra øjne, ører, følesans og muskler om, hvad der er op og ned, og om du bevæger dig. Med andre ord: Det er lillehjernen, du kan takke for, at du kan holde balancen. Hvis der kommer fejlsignaler til lillehjernen, får du problemer med balancen. Det samme sker, hvis lillehjernen får skader fx på grund af et hovedtraume eller en hjerneskade på grund af blodprop i hjernen. 

Træn

Øvelser mod svimmelhed
Synssansen og ligevægtssansen samarbejder om at holde din balance. Derfor kan du styrke din balance ved at træne de to sansers samspil med øjenøvelser, hvor øjnenes bevægelse er uafhængige af kroppens bevægelse. 
 • Hold hovedet stille og bevæg øjnene. Sid på en stol eller stå op. Hold ryggen rank. Bevæg øjnene fra side til side 20 gange. Derefter op og ned 20 gange.
 • Hold øjnene stille og bevæg hovedet. Sid på en stol eller stå op. Hold ryggen rank. Hold øjnene fokuseret på et punkt – fx på en væg et par meter foran dig, eller på en pen, du holder op i strakt arm foran din næse. Bevæg hovedet fra side til side 20 gange, mens du holder blikket fast.
Udfør først øvelserne langsomt, og når du har trænet nogle dage, kan du skrue op for tempoet. Det er almindeligt at få lidt kvalme og blive svimmel i begyndelsen. Det forsvinder, når du har vænnet dig til træningen. 

Tips 

Tips mod svimmelhed

At blive lidt ør i hovedet, svimmel og føle sig ude af balance et kort øjeblik, oplever mange mennesker. Hvis det er akut og voldsomt, skal du straks søge læge. Det samme skal du, hvis det sker hyppigt, og står på i en længere periode. Men nogle små anfald af svimmelhed kan have harmløse forklaringer. Tit kan du med disse små tips minimere og lindre din svimmelhed.
Undgå at drikke (for meget) alkohol
 • Sørg for at få masser af væske (1,5 liter vand om dagen er ideelt)
 • Rejs dig langsomt, når du har siddet eller ligget
 • Vip nogle gange med fødderne (det sætter gang i kredsløbet), før du rejser dig
 • Brug støttestrømper.