Del artikel Del på Facebook Del på LinkedIn
Ekspertviden

Naturen styrker din sundhed

Danmark har en smuk natur, og de fleste danskere kan godt lide at være ude i den. Måske er du en af dem, der er aktiv i naturen, fordi det gør noget godt for din krop og sjæl. Måske er du en af dem, der gør det, hvis du lige har tid, hvis det hverken regner eller er for koldt, og hvis du lige er motiveret. Motivationen vokser af den gode besked fra friluftsforskere: Natur styrker din fysiske, mentale og sociale sundhed.
Historien om menneskets kærlighed til naturen begynder for flere tusinde år siden. ”Vi skal helt tilbage til urmennesket, hvor forholdet til naturen ikke var en intellektuelt skabt kærlighed, men var baseret på behovet for at overleve. Naturen gav os mulighed for at finde føde og bopladser til at bosætte os, så vi kunne søge ly for kulde og fugt,” fortæller Maren Ottar Hessner.  

Urmennesker kontra indendørsmennesker

”Set med antropologens briller har urmennesket trukket traditionerne med sig til i dag, hvor vi stadig får beskyttelse fra naturen, der giver os føde og ly. Men hvor det i høj grad også gælder den anden vej, fordi klimaudfordringer og biodiversitetskrise betyder, at mennesket må have fokus på beskyttelse af naturen. Hvor naturen for urmennesket var kilde til overlevelse, er naturen i dag mere kilde til noget rekreativt. 

Vi mennesker er skabt til at være udendørs og til at være fysisk aktive. Men i takt med evolution, civilisation og teknologisk udvikling har vi skabt en kultur, hvor vi er meget indenfor, og er blevet det, antropologen Cecilie Rubow kalder ”indendørsmennesker”. Mennesker som er gladest hjemme i den komfortable bolig, hvorfra naturen kan nydes gennem vinduet, og hvor der ikke er risiko for at fryse, blive våd eller blive bidt af et insekt. Vi indendørsmennesker bliver dog hurtigt udfordrede på vores fysiske og mentale sundhed, hvis vi forbliver fysisk inaktive derhjemme.” 

Danmarks smukke natur lokker

Danmarks landskab bugter sig i bakkedal, og vi er stolte af vores 8.754 meter lange kystlinje, der er populær. Både blandt dem, der gerne vil bo med havudsigt og dem, der elsker at fiske, sejle eller nappe en frisk svømmetur året rundt. Er det ikke nok til at lokke os ud i naturen? 

”Et af de lande, vi sammenligner os med, er Norge. De har en stor natur og en utrolig stærk friluftskultur sammenlignet med os. Blandt andet fordi der er langt større sammenhængende naturområder i Norge, og mange nordmænd har naturen lige uden for døren. Den er med andre ord nemt tilgængelig. Hvis vi skal køre langt, eller hvis der helt lavpraktisk ikke er en sti ned til vandet, så kan vi ikke komme derhen. Og så er det mere mageligt og komfortabelt at vælge naturen fra. Når det er sagt, så har vi her i Danmark gode traditioner for fx at vandre, cykle eller løbe i naturen. At fiske i søer og åer. Og at sejle kajak eller sejlbåd langs kysterne. Traditioner som vi skal bygge videre på til gavn for folkesundheden og vores trivsel,” pointerer Maren Ottar Hessner. 

Natur gavner fysisk, mentalt og socialt

Hvad er det konkret, naturen kan i forhold til vores sundhed? Hvis du nyder at bruge naturen til at stresse af, rense tankerne eller få pulsen op, så er det nemt at svare på det spørgsmål. Uanset om du bruger naturen for din sundheds skyld eller for at føle velvære. 

”Men der er faktisk helt konkret viden om, hvorfor og hvordan naturen gavner menneskets sundhed,” refererer Maren Ottar Hessner. ”Naturligvis er der mange ting, der påvirker værdien af at være i naturen. Ikke mindst, hvad det er for en aktivitet, man dyrker. Fx om du hygger på en campingplads sammen med familien, ræser afsted på din mountainbike i skoven eller sidder med nogle venner omkring et bål. Helt sikkert er det dog, at naturen har positiv indflydelse på både vores fysiske, mentale og sociale sundhed.

Fysisk sundhed

 • At færdes i naturen styrker motorik og balance. Underlaget er ujævnt, og fastheden skifter i takt med årstider og geografi, og samtidig er naturen konstant i bevægelse, hvilket styrker kroppens bevægeapparat.
 • Frisk luft renser lungerne, ilter blodet og klarer hovedet og tankerne, hvilket styrker indlæringen – fx hos skolebørn.
 • Naturen er et bombardement af sanseinspirationen. Øjnene oplever lys, mørke, varieret sigtbarhed og farver. Ørerne opfanger lyde fra dyr, vind og vand. Følesansen registrerer, om det er vådt, tørt, varmt eller koldt. Og fordi uderummet er multidimensionelt, styrker det også din orienterings- og retningssans at være ude.
 • Aktiviteter i naturen styrker immunforsvaret, og sænker blodtrykket, hvilket forebygger en lang række alvorlige sygdomme.

Mental sundhed

 • Den mentale værdi af at være i naturen er absolut den største. Hvis du samtidig er aktiv, og er sammen med nogen, styrker det virkelig din mentale sundhed, fordi der er synergi mellem de tre faktorer.
 • Aktiviteter i naturen reducerer og forebygger mentale udfordringer som stress og depression.
 • Hjernen har ikke ændret sig meget, siden vi var urmennesker, så den er skabt til at være ude. Derfor aflæser hjernen omgivelserne bedre udenfor, og det betyder, at den slapper mere af, og ikke er på overarbejde.
 • Naturen og dens cyklus ligner os selv. Livsmønstre i takt med årets gang og afgrøder/dyr der vokser op og visner hen. Mennesket er natur, så derfor spejler vi os i naturen.
 • Naturen er den direkte vej til vores nervesystem, og styrker dit parasympatiske nervesystem, så du i højere grad slapper af og er nærværende i nu´et.
 • Udendørsaktiviteter styrker humøret uanset, om du dyrker naturen med dine børn, dine kolleger, dine venner eller bare dit eget selskab

Social sundhed

Vi ældes hurtigere, og har kortere levetid, hvis vi ikke socialiserer. Fællesskab er sundt, og naturen inviterer i høj grad til samvær og aktiviteter med andre. Ikke mindst ude i Danmarks foreningsliv, hvor alle aldre samles i præstationsfrie miljøer, hvor vi er aktive hver især og i fælles aktiviteter.

Her kan vi være med på tværs af sociale positioner, for her bliver du fx våd eller kold uanset, hvem du er. I forhold til naturen er alle lige, og her handler det om det fælles tredje, når vi er sammen. Det er med til at sænke paraderne og bringe folk i øjenhøjde, men det forudsætter naturligvis, at vi sikrer friluftsaktiviteternes tilgængelighed for alle grupper i samfundet – fx også for borgere med fysiske handicaps. 

Vi skal udnytte al denne viden, og vi skal matche målgrupper til bestemte typer af sundhedsindsatser i naturen. Vi ved, at forskellige typer af indsatser i naturen virker på forskellige målgrupper, men især to ting gør det komplekst: Naturen forandrer sig kontinuerligt, og er umulig at styre, så derfor ændrer vilkår og rammer sig hele tiden. Oveni oplever vi mennesker naturen forskelligt. Ikke desto mindre er vi rigtig godt på vej med den forskning, og de mange indsatser, der foregår rundt omkring i Danmark i øjeblikket.” 

Natur som naturlægemiddel

”I en række kommuner har man ”natur på recept” og andre tiltag i relation til forebyggelse og rehabilitering. Der er fx fysisk genoptræning i naturen, behandling af stress og depression, fællesskaber i forbindelse med vægttab og indsatser for generelt at få borgerne op af sofaen og ud i naturen. Dvs. borgere, der ikke nødvendigvis selv tænker aktiviteter i naturen ind i deres hverdag – såsom fysisk inaktive, overvægtige, socialt udsatte eller ensomme – og derfor har brug for at blive holdt i hånden og puffet lidt til. 

Der bliver forsket i både ind- og udland for at samle viden om, hvad der virker og hvorfor. Friluftsrådet har været involveret i noget af den forskning, og ultimo 2023 afsluttede vi det 2-årige projekt Naturfriske Fællesskaber i samabejde med Sund By netværket. Det har til formål at opbygge kapacitet og aktiviteter lokalt i kommunerne, så flere danskere kommer ud i det fri og ind i meningsgivende friluftsfællesskaber til gavn for folkesundheden. 

Der deltog 7 kommuner, 18 forvaltninger, 21 lokale friluftsforeninger og 140 borgere. Undervejs var der fem fysiske workshops, der naturligvis foregik i det fri, så deltagerne på krop og sind kunne mærke den forskel, naturen gør. Der er blevet dannet nye samarbejder på tværs og på nye måder, og projektet har fået stor bevågenhed fra forskere og andre viden-personer, kommuner, politikere og friluftsorganisationer. Alle kan se potentialet i en helhedsorienteret sundhedsfremme-indsats rettet mod trivsel både fysisk, mentalt og socialt. Der er etableret lokale aktionslæringsgrupper, og vi har etableret Naturfrisk Netværk til at dele viden.” 

Sådan får du mere natur i dit liv”Det vigtigste er, at du synes, det er rart at være i naturen. Gør derfor kun noget, du kan lide. Hvis du ikke er vant til at bruge naturen, så er første skridt det sværeste. Måske kan du bruge disse tips: 
 
 1. Tag udgangspunkt i det sted, du er. Vælg et naturområde – en have og en park kan også fungere – og opdag underlaget, duftene, lydene og farverne, når du bevæger dig rundt. Ved at aktivere dine sanser, indarbejder du et fokus på naturen, som forstærker effekten og betyder, at din krop efterhånden efterspørger den lille daglige naturoplevelse.
 2. Hvis du ikke har idéer til, hvordan du kan bruge naturen, så brug den til transport. Når du tager i skole, hen på studiet, ind på arbejde eller ud at handle – så gå/kør en lille omvej forbi noget smukt, grønt eller et sted med mange dyr. Hovedsagen er, at det er noget, der stimulerer dine sanser.
 3. Hvis du efter disse to råd stadig siger, at naturen slet ikke er noget for dig (måske på grund af det ustadige vejr), så køb dig noget lækkert, varmt outdoor-tøj, som du er helt vild for at komme ud at bruge.
 4. Selv det at kigge på naturen giver værdi. Så hvis du af en årsag ikke har mulighed for at være fysisk aktiv, så sans naturen fra en altan, terrasse eller bænk. Bare 10 minutter hver dag gør en forskel.

Tips

Spil fuglebingo

Hvis du interesserer dig lidt for fugle, så hent appen ”Fuglebingo”. Det er et spil, hvor du kan dyste mod dine venner og andre fugleinteresserede. En sjov og aktiv måde at skærpe øjne og ører, når du er udenfor.
Læs mere om fuglebingo på dof.dk

Noget natur virker ekstra godt

Målt på sundhedsmæssig effekt er natur ikke ”bare” natur. Noget vejer tungere på den mentale sundhedskonto end andet. Igen skal forklaringen hentes i urmennesket, og her forklarer Maren, hvorfor netop fire ting, bl.a. ifølge forsker ved Københavns Universitet, Dorthe Varning, scorer ekstra højt. 
 • Jo mere biodiversitet jo bedre. Fx hvis du er et sted, hvor du kan se smådyr med unger, eller fx småfugle, så gør det dig glad. Simpelthen fordi du automatisk bliver bekræftet i din evne til at overleve, og tænker: ”Hvis sådan en lille fyr kan overleve her, så kan jeg også”
 • Befinder du dig højt oppe, får du også ekstra værdi. Her er logikken, at højde giver overblik og udsyn, hvilket er en sikkerhed for at spotte eventuelle fjender, et muligt bytte og en kilde med frisk vand.
 • Hvis du står/sidder op af fx en træstamme eller en klippe, så er du beskyttet fra ryggen, og det giver tryghed.
 • At være tæt på rindende vand aktiverer en bekræftelse på din overlevelse. For rindende vand er friskt og rent, mens stillestående vand kan udfordre overlevelsen.
Interview med
Maren Ottar Hessner
Friluftsrådet, antropolog og projektleder for sundhedsfremmende aktiviteter i naturen
Maren har de seneste tre år været projektleder i Friluftsrådet, der arbejder for et friluftsliv for alle i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag. Hun er ansvarlig for landsdækkende udvikling af tiltag, som kan få flere danskere ud i det fri til gavn for folkesundheden. Det gør hun via tværfagligt og tværgeografisk samarbejde med kommuner, forvaltninger, friluftsorganisationer, forskere og politikere.